Dit sensitive barn – sponsoreret


For efterhånden virkelig længe siden fik jeg en mail med tilbud om at læse ovenstående bog, som der var helt ny udgivet. Jeg takkede med det samme ja, da jeg jo på ingen måde er i tvivl om at det sensitive sind er den fast del af vores hverdag her på matrikelen. Og det på en måde så vi hverken skal tale om diagnoser eller specielle hensyn, men blot en måde at opfatte verden omkring os på.

Bogen er skrevet af Anne-Mette Sohn Jensen, en person jeg ikke tidligere har stiftet bekendskab med, men som jeg er blevet meget begejstret for. Bogen er skrevet på baggrund af mere end 50 forældres udsagn om netop deres børn i hele den hverdag der er deres virkelighed, med søvn, mad, kammerater, rutiner osv. Desuden er der også en del referencer til nyere teori/forskning på området. Netop denne kombi giver bare et rigtig godt billede af hvordan det at være sensitiv er både for en person men også for en familie og de mennesker omkring. Men en ting er at blive anerkendt i sine oplevelser og følelser, noget helt andet er at få redskaber til at håndtere fremtidige situationer omkring en sensitivt barn. Netop disse redskaber er jo noget man tilegner sig med erfaring på netop sit barn, for det er jo ikke en endegyldig ting at være sensitiv, det kan være på mange forskellige måder og i forskellige grader. Men at læse om hvordan andre har håndteret givne situationer hjælper virkelig meget til at give ideer til egen familie.

Generelt giver bogen en meget positiv vinkel og tilgang til det at være sensitiv, hvor det måske oftes er blevet betraget som en hæmsko og en problematik, og noget man skulle tilpasse. Dog også med den anerkendelse af at det kan være svært at være i og der mange ting man skal lærer som familie. Det er ikke “bare” at gøre sådan og sådan, men med få (nogle gang flere eller mange) tiltag kan hverdagen blive langt lettere.

Bogen er bestemt en anbefaling værd, hvis man selv er eller ens børn er sensitive, eller man på anden måde er i berøring med sensitive mennesker. Bogen er rettet mod børn eller om børn, men rigtig mange af punkterne kan let overføres til det voksne liv, og måden at opfatte ting omkring sig på.